Мэтодыка фарміравання навыку асэнсаваннага чытання ў вучняў з інтеллектуальнай недастатковасцю, БГПУ

Дисциплина
Логопедия
Учебное заведение
БГПУ
Год сдачи 2023
Объем страниц 34
Оценка за работу 9

Фрагмент работы

ЗМЕСТ УВОДЗІНЫ 3 ГЛАВА 1 НАВУКАВА-ТЭАРЭТЫЧНЫЯ АСНОВЫ АРГАНІЗАЦЫІ ПРАЦЭСУ НАВУЧАННЯ ЧЫТАННЮ ВУЧНЯЎ З ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАЙ НЕДАСТАТНАСЦЬ 5 1.1 Псіхафізічныя метады навучання чытанню 5 1.2 Задачы і змяненне работы па навучанні чытанню на этапе навучання грамаце 11 Вывады па першай главе. 14 ГЛАВА 2 СФАРМАВАНАСЦЬ НАВЫКУ АСАБІСТАГА ЧЫТАННЯ Ў ВУЧНЯЎ З ЛЁГКАЙ ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАЙ НЕДАСТАТНАСЦЬ 2 КЛАСА 16 2.1 Методыка вывучэння сфарміраванасці навыкаў асэнсаванага чытання ў вучняў з лёгкай інтэлектуальнай недастатковасцю 2 класа 16 2.2 Узроуні сфармаванасці навыку асэнсаваганага чытання ў вучня з лёгкай інтэлектуальнай недастаткавасцю 2 класа 19 Вывады на другой главе. 25 ГЛАВА 3 МЕТОДЫКА ФАРМАВАННЯ НАВЫКІ АСЭНСАВАНАГА ЧЫТАННЯ У ВУЧНЯЎ 3 ЛЕГКАЙ ВЕ ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАЙ НЕДАСТАТНАСЦІ 2 КЛАСА 27 3.1 Выдатныя метады i прыёмы фаріравання навыку асэнсавання чытання ў вучняў з лёгкай інтэлектуальнай недастаткавасцю на этапе навучання грамаце 27 3.2 Прыкладныя заданні па адпрацоўцы навыку асэнсавага чытання ў вучняў 2 класа спецыяльнай школы для вучняў з інтэлектуальнай недастатковасцю 32 Высновы па трэцяй главе. 37 ЗАКЛЮЧЭННЕ 39 ДАДАТАКІ 43

Показать все готовые курсовые работы