Фантастычная плынь у беларускай літаратуры, ГГУ

Дисциплина
Культурология
Учебное заведение
ГГУ
Год сдачи 2023
Объем страниц 31
Оценка за работу 9

Фрагмент работы

Змест

Уводзіны………………………………………………………………...…………4
1 Фантастычныя элементы ў творчасці класікаў ХІХ-ХХ ст. як перадгісторыя жанру ў айчыннай літаратуры ………………………………8
1.1 Гістарычны экскурс па апавяданнях у жанры фантастыкі ……...….11
2 Жанрава-тэматычная разнастайнасць беларускай фантастычнай прозы на прыкладзе творчасці паасобных аўтараў……………………………....……16
2.1Выразная беларускасць і выхаваўчы аспект творчасці Раісы Баравіковай………………………………………………………………16
2.2 Найноўшая навуковая фантастыка на прыкладзе творчых навацый Сержа Мінскевіча ……………………………..…………..………….18
2.3 “Жаночая” плынь ў беларускай фантастыцы ………….…………..…21
Заключэнне …...............25
Спіс выкарыстанных крыніц …………….…………………………………….27

Показать все готовые курсовые работы